5-9 år

Sidan är under uppbyggnad

Av Solveig Silverin

Enligt Socialstyrelsens statistik, har ohälsan ökat kraftigt i åldersgruppen 5 – 9 år,  båda könen, mellan åren 2001 och 2017

Befolkningen i åldersgruppen 5-9 år

2001: Av 557 400 individer är 101 795 patienter , vilket är 18,27  %.

2017: Av 612 180 individer är 183 274 patienter , vilket är 29,94 %.

I förhållande till folkökningen har antalet patienter ökat mer än folkökningen i denna åldersgrupp. Folkökningen är 54 780 individer, ökningen av antal patienter är 81 479.

De diagnoser som sticker ut mest i denna åldersgrupp inom R00-R99 är diagnoser som är kopplade till hosta och infektioner i luftvägarna samt magont, vilket borde vara vanliga åkommor i denna åldersgrupp. Men även hjärtarytmi sticker ut och visar en trendökning


Underlag för beräkning

År 2001: 557 400 individer.  Antal patienter är 101 795,

Diagnos år 2001
C00-D48 Tumörer 2 011
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 642
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 3 251
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 3 928
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 2 609
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 13 471
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 15 326
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 519
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 19 234
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 5 495
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 6 468
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 4 455
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 5 220
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 234
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 6 629
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 12 303
Alkoholrelaterade diagnoser 18 ej medräknad

 

År 2017: 612 180 2001 individer.  Antal patienter är  183 274

Diagnos år 2017
C00-D48 Tumörer 2 817
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 594
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 7 890
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 14 243
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 5 124
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 19 710
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 13 221
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 070
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 32 567
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 12 802
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 9 997
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 8 118
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 5 921
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 286
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 10 702
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 33 212
Alkoholrelaterade diagnoser 18 ej medräknad

Solveig Silverin miljöingenjör

–Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

–Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84