5-19 år Ohälsa skolelever

Sidan uppdateras efter hand

Av Solveig Silverin

18 000 elever går inte till skolan år 2019, vilket är 1 % av skoleleverna.

Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas är alla siffror före 2004 osäkra av flera skäl. Jag kan dock inte låta bli, att tvivla på att inrapporteringen varit dålig som Socialstyrelsen säger Läs mer Här.

Skolelever 5-19 år innefattar åldersgrupperna 5-9 år, 10-14 år och 15-19 år.

Befolkningen i åldersgrupp 5-19 år

2001: 1 683 569 individer

2004:  1 672 720  individer

2017:  1 737 471 individer

2018: 1 765 627 individer

2019: 1 802 012 individer

Ohälsan hos skolelever, 5-19 år har enligt Socialstyrelsens statistik ökat dubbelt så mycket mellan åren 2001 och 2017 från 15,3  % till 31,9 %, vilket kan vara intressant att veta. Mellan 2001 och 2004 har antalet patienter ökat med 16,6 % vid tiden då 3G kommunikationssystem byggs ut. 

Antal patienter i öppen specialinriktad vård, hela riket i åldersgruppen 5 – 19 år Patienter som uppsöker öppen specialinriktad vård, innefattar även akuta läkarbesök.  

2004:  Av 1 672 720  individer, är 339 905 patienter, vilket är 20,3 %

2017: Av 1 737 471 individer, är 553 579 patienter, vilket är 31,9 %

Till detta ohälsotal tillkommer ett mer eller mindre stort mörkertal. Ett exempel är huvudvärk. Flertalet individer tar vanliga huvudvärkstabletter mot huvudvärk, men dessa patienter i registret har så svår huvudvärk, att de tvingas uppsöka vård. Andra exempel där mörkertalet kan vara stort är synfel. Vanliga synproblem som närsynthet, översynthet, ålderssyn och astigmatism, avhjälps enkelt med glasögon hos optiker.  Det är när glasögon inte hjälper eller andra ögonproblem uppkommer, som man uppsöker specialvård och det är detta patientantal som ökar och som syns i socialstyrelsens statistik.


DIAGNOSERNA

C00-C99: Cancerdiagnoser 

2004:  11 443 patienter, vilket 0,68 % av antal individer i åldersgruppen

2017:  11 377 patienter vilket 0,66 % av antal individer i åldersgruppen

Cancerdiagnoserna har minskat i denna patientgrupp men Malign hjärntumör, C71, och D43 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan sticker ut samt D48 Tumör av osäker eller okänd natur med annan och icke specificerade lokalisation. Trendökningen är dock svag. Den åldersgrupp där hjärntumörerna ökar mest bland skolelever är 10-14 år från 97 patienter år 2004 till 114 patienter år 2017. År 2004 är antalet patienter relativt jämt mellan åldersgrupperna. Totalt har 275 patienter malign hjärntumör år 2004, vilket ökar till 309 patienter år 2017 i ålder 5-19 år.


D50-D89 Sjukdomar i blod, blodbildande organ, vissa rubbningar i immunsystemet

2004:  2 244 patienter, vilket 0,13 % av antal individer i åldersgruppen

2017:  4 226 patienter, vilket 0,24 % av antal individer i åldersgruppen

I denna diagnos grupp framträder immunologiska reaktioner i huden D69. I gruppen D69 ökar antalet patienter från 648 år 2004 till 926 patienter 2017.


E00-E90 endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

2004: 19 953 patienter, vilket 1,19 % av antal individer i åldersgruppen

2017:  30 522 patienter, vilket 1,76  % av antal individer i åldersgruppen

Flera diagnoser sticker ut i denna grupp:

 • E66 Fetma,
 • E10 Diabetes typ 1,
 • E34 Andra endokrina rubbningar,
 • E03 Annan hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln),
 • E55 D-vitaminbrist,
 • E28 Rubbningar i äggstockarnas funktion,
 • E78 Rubbning i omsättningen av lipoprotein och andra lipidemier,
 • E11 Diabetes typ 2,
 • E85 Amyloidos proteinkomplex som lagras i vävnader.

Patienter med fetman har ökat mest med 5 729 individer, men man ser också att underfunktion i sköldkörteln ökat med 1 045 patienter. Hypotyreos leder till att man går upp i vikt, så det kan vara en bidragande orsak. Vetenskapliga studier har visat att mikrovågsstrålning skadar sköldkörteln läs mer HÄR. Diabetes typ 1 har ökat med 1 510 och rubbningar i bukspottkörteln har ökat med  87 patienter i denna åldersgrupp.


F00-F99 ADHD, ADD, asperger, autism, utmattningssyndrom, hyperaktivitetssyndrom, ångest och andra neuropsykiatriska störningar.

2004: 19 377 patienter, vilket är 1,16 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 98 264  patienter, vilket är 5,66 % av antal individer i åldersgruppen

5-19 år per 100 000 T

 

F70 som är lindring neuropsykiatriska störning,  i åldersgruppen 5-19, tillhör nästan hälften av patienterna av hela befolkningen år 2017. I hela befolkningen har 4 983 diagnosen F70 och åldersgruppen 5-19 har 2 057 patienter denna diagnos år 2017. Nästan hälften av den unga generationen 5 – 19 år har denna diagnos. Man undrar om det är en diagnos, kanske mer ett normalt beteende hos aktiva barn?

De flesta diagnoser ökar i denna grupp. De mest framträdande som inte beror på mekaniska skador på hjärnan eller skador p g a droger ökar från 19 377 patienter år 2004 till 98 264 patienter år 2017. Se tabellen nedan

Diagnos 2004 2017
F23 Akuta och övergående psykotiska syndrom 54 119
F29 Ospecificerad icke organisk psykos 73 226
F31 Bipolär sjukdom 120 650
F32 Depressiv episod 2 278 8 422
F33 Recidiverande depressioner 235 947
F34 Kroniska förstämningssyndrom 143 235
F40 Fobiska syndrom 295 1 087
F41 Andra ångestsyndrom 1 308 10 160
F42 Tvångssyndrom 459 1 639
F43 Utmattningssyndrom och reaktion på svår stress 957 2 557
F44 Dissociativa syndrom 82 112
F50 Ätstörningar 1 105 2 822
F51 Icke organiska sömnstörningar 231 963
F60 Specifika personlighetsstörningar 131 308
F64 Könsidentitetsstörningar 19 727
F68 Andra störningar av personlighet och beteende hos vuxna 4 108
F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning 1 203 2 057
F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning 265 536
F72 Svår psykisk utvecklingsstörning 120 190
F80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen 420 1 027
F84 Genomgripande utvecklingsstörningar Damp, aspberger
1 917 14 059
F90 Hyperaktivitetsstörningar 3 671 40 860
F91 Beteendestörningar av utagerande slag 315 872
F92 Blandade störningar av beteende och känsloliv 139 203
F93 Emotionella störningar med debut särskilt under barndomen 158 291
F94 Störningar av social funktion med debut särskilt under barndom och ungdomstid 64 250
F95 Tics 444 753
F98 Andra beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid 3 461 6 141
F99 Psykisk störning ej specificerad på annat sätt 126 533

Summa antal patienter                                                                  19 377        98 264


     

G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet

2004: 11 574 patienter, vilket 0,69 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 18 718 patienter, vilket 1,08 % av antal individer i åldersgruppen

De diagnosen som sticker ut mest är:

 • G40, Epilepsi, som har nästan fördubblats från 3 349 patienter till 6 056 patienter och diagnos
 • G47 Narkolepsi har ökat nästan 7 gånger från 331 patienter till 2 253 patienter.
 • G68 CPskadorna ökar från 1734 år 2004 till 2364 patienter år 2017 samt
 • G43 migrän som ökat från 2 226 år 2004 till 3 899 patienter år 2017.

Ökning av hjärnskadorna epilepsi och narkolepsi beror troligen mest på vaccinskador av Pandemrix.


 

H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ

2004: 26 608 patienter, vilket 1,59 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 32 390 patienter, vilket 1,86 % av antal individer i åldersgruppen

Många har olika typer av synfel, men diagnoser som framträder  är H52  och H40.

H40 är glaukom (grönstarr) som ökat från 166 patienter år 2004  till  311 år 2017. I gruppen 10-14 år har antalet patienter ökat mest, från 60 år 2 2004 till 128 patienter år 2017.  Glaukom är en skada i ögats synnerv. Det finns flera slags glaukom. Den vanligaste varianten i Sverige kallas kroniskt öppenvinkel­glaukom. Det är den formen av sjukdomen, som man oftast menar när man talar om glaukom. Vid glaukom förtvinar en del nervtrådar i syn­nerven. Om man inte får behandling, leder detta till att synfältet krymper.

H52 Förändringar i ögats refraktion och ackommodation, som astigmatism, myopi (närsynt), Anisometropi och aniseikoni (Ett tillstånd där ena ögat ser ett föremål i annan storlek och form än det andra),  Ackommodationsrubbningar (Ackommodation är ögats förmåga att anpassa synen på olika avstånd. Ögats ackommodation sker genom en ändring av linsens brytkraft), Andra specificerade refraktionsförändringar, Refraktionsförändring, ospecificerad (är olika typer av grumling lins).

Diagnosen H52 ökar kraftigt i åldersgruppen 5-9 år (8 567 år 2001) som skiljer sig från övriga åldrar, från 10 349 år 2004 till 13 365 patienter år 2017. Antal patienter i 5-19 ökar från 12 938 år 2004 till 17 436 år 2017.  De som har minst förändringar är åldersgruppen 15-19 år från 691 patienter år 2004 till 1 254 år 2017. En troligt orsaken är,  att allt fler små barn använder läsplattor och mobiler och detta skadar ögonen. Läs mer HÄR.

5-9 år h57, 5-9 år


H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet. Skall uppdateras från 2004

2001: 15 326 + 7 792 + 4 060 = 27 178 patienter, vilket 1,61 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 13 221+ 6 499 + 4 650= 24 370 patienter, vilket 1,40 % av antal individer i åldersgruppen


I00-I99 sjukdomar i cirkulationsorganen

2001: 519+634+904= 2 057 patienter, vilket 0,12 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 1 070+1 424+2 026= 4 520 patienter, vilket 0,26 % av antal individer i åldersgruppen


J00-J99 sjukdomar i  andningsorganen

2001: 19 234+12 775+9 780= 41 789 patienter, vilket 2,48 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 32 567+21 105+17 377= 71 049 patienter, vilket 4,09 % av antal individer i åldersgruppen


K00-K93 sjukdomar i matsmältningsorganen

2001: 5 495+4 635+4 621= 14 751 patienter, vilket 0,88 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 12 802+10 553+10 806= 34 161 patienter, vilket 1,97 % av antal individer i åldersgruppen


L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar

2001: 6 468+4 635+8 260= 19 363 patienter, vilket 1,15 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 9 997+8 954+17 053= 36 004 patienter, vilket 2,08 % av antal individer i åldersgruppen


M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

2001: 4 455+8 404+9 349= 22 208 patienter, vilket 1,32 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 8 118+15 891+20 431= 44 440 patienter, vilket 2,56 % av antal individer i åldersgruppen


N00-N99 sjukdomar i urin och könsorgan

2001: 14 735

2017: 23 856


Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2001: 6 629+5 093+3 195= 14 917 patienter, vilket 0.89 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 10 702+8 223+5 975= 24 900 patienter, vilket 1,43 % av antal individer i åldersgruppen


R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd  och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes

2001: 12 303+11 128+10 635= 34 066 patienter, vilket 2,02 % av antal individer i åldersgruppen

2017: 33 212+31 368+35 006= 99 586 patienter, vilket 5,73 % av antal individer i åldersgruppen

Intressanta diagnoser är R51, svår huvudvärk som ökar från 2 586 år 2001 till 7 893 patienter år 2017

R52, svår smärt av okänd orsak som ökar från 622 år 2001 till 3 304  patienter år 2017

R53, sjukdomskänsla och trötthet som ökar från 540 år 2001 till 2 239 patienter år 2017

R52 utebliven förväntad kroppslig utveckling,  som ökar från 440 år 2001 till 2 596 patienter år 2017. Den åldersgrupp bland skoleleverna är även här 10-14-åringarna läs mer HÄR


Underlag för beräkning skall räknas om

Befolkningen i åldersgrupp 5-19 år

2001: 1 683 569 individer

2004:  1 672 720  individer

2017:  1 737 471 individer

2018: 1 765 627 individer

2019: 1 802 012 individer

Diagnoser i öppen vård, Antal patienter, Riket, Ålder: 5-19, Båda könen, 2001- 2017

                       Skolelever 5-19 år 2001 2017 Trendök.
Diagnos  Antal      %  Antal       %      %
C00-D48 Tumörer 9 643   0,57 % 11 377  0,66 % 16 %
D50-D89 Sjukdomar i blod mm 1 884   0,11 % 4 226    0,24 % 120 %
E00-E90 Endokrina sjukdomar 13 416  0,8 % 30 522  1,76 % 123 %
F00-F99 Mental och beteendestörningar 10 755  0,64 % 88 997   5,12 % 712 %
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 8 686   0,52 % 18 658  1,08 % 111 %
H00-H59 Sjukdomar i ögat och 20 438  1,21 % 32 390  1,86 % 55 %
H60-H95 Sjukdomar i örat och 27 178  1,61 % 24 370  1,40 % minskar
I00-I99 Cirkulationsorganen 2 057    0,12 % 4 520   0,26 % 116 %
J00-J99 Andningsorganens 41 789  2,48 % 71 049  4,09 % 67 %
K00-K93 Matsmältningsorganens 14 751  0,88 % 34 161  1,97 % 216 %
L00-L99 Hudens och underhudens 20 372  1,15 % 36 004  2,08 % 73 %
M00-M99 Sjukdomar i muskler mm 22 208  1,32 % 44 440  2,56 % 96 %
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorg. 14 735  0,88 % 23 856  1,37 % 59 %
Q00-Q99 Medfödda missbildningar 14 917  0,89 % 24 900  1,43 % 64 %
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes

 

34 066 2,02 % 99 586 5,73 % 187 %

Solveig Silverin miljöingenjör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder 5-10 år 2001 antal    % 2017 antal   % Trend-ökning
Diagnos
C00-D48 Tumörer 9 643 0,57 11 377 0,66 16 %
D50-D89 Sjukdomar i blod mm 1 884 0,11 4 226 0,24 120 %
E00-E90 Endokrina sjukdomar 13 416 0,8 30 522 1,76 123 %
F00-F99 Mental, beteendestörningar 10 755 0,64 88 997    5,12 712 %
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 8 686 0,52 18 658 1.08 111 %
H00-H59 Sjukdomar i ögat och 20 438 1,21 32 390 1,86 55 %
H60-H95 Sjukdomar i örat och 27 178 1,61 24 370 1,40 minskar
I00-I99 Cirkulationsorganen 2 057 0,12 4 520 0,26 116 %
J00-J99 Andningsorganens 41 789 2,48 71 049 4,09 67 %
K00-K93 Matsmältningsorganen 14 751 0,88 34 161 1,97 216 %
L00-L99 Hudens och underhuden 20 372 1,15 36 004 2,08 73 %
M00-M99 Sjukdomar i muskler mm 22 208 1,32 44 440 2,56 96 %
N00-N99 Urin- och könsorg. 14 735 0,88 23 856 1,37 59 %
Q00-Q99 Medfödda missbildningar 14 917 0,89 24 900   1,43 64 %
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken onorm. kliniska fynd laboratoriefynd, ej klassificeras annorstädes

 

34 066 2,02 99 586 5,73 187 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Summa patienter: 257 284 av 1 683 569 är 15,3 %

 

Diagnoser i öppen vård, Antal patienter, Riket, Ålder: 15-19, Båda könen, 2017

Diagnos                                 2017   5-9 / 10-14 / 15-19
C00-D48 Tumörer 2 817+3 771+4 789
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 594+1 224+1 408
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 7 890+11 922+10 710
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 14 243+29 534+45 220
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 5 124+6 616+6 918
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 19 710+6 889+5 791
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 13 221+6 499+4 650
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 070+1 424+2 026
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 32 567+21 105+17 377
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 12 802+10 553+10 806
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 9 997+8 954+17 053
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 8 118+15 891+20 431
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 5 921+5 843+12 092
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 286+143+89
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 10 702+8 223+5 975
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 33 212+31 368+35 006

Summa patienter: 553 579 patienter av 1 737 471 vilket är 31,9 %

 

–Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

–Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84