F43 Utmattningssyndrom

Av Solveig Silverin

Se mer information om Socialstyrelsens statistik HÄR

Jag har här granskat statistik från Socialstyrelsens databas som berör diagnosen F43 utmattningssyndrom. Diagnosen F43 utmattningssyndrom visar en dramatisk ökning  i medelåldern men även hos unga personer.

Statistiken bygger på antal patienter per 100 000 invånare i hela Sverige i varje åldersklass och år, mellan åren 2001 till 2017. 

Diagnos F43  utmattningssyndrom är reaktion på svår stress. Utmattningssyndrom visar en kraftigt trendökning hos hela befolkningen. Det är anmärkningsvärt att skolelever 10 -14 år och 15- 19 år har en trendökning på 854 %  respektive 766 %, av sjuklig stressreaktion.  Även små barn 5-9 år uppvisar en trendökning av svår stress 466 %. Efter 24 år ökar trendökningen kraftigt upp till  pensionsålder och är högst  i åldersgruppen 60-64 år. Men också att hela befolkningen uppvisar en trendökning  774 %.

I tonåren är trendökningen nästan lika stor mellan könen, dock  är den högre hos män i åldersgruppen 15-19 år,  därefter är trendökningen högre hos kvinnor upp till pensionsåldern. I åldersgruppen 65-69 år är trendökningen högre hos män. Dock är antalet patienter fler i den kvinnliga gruppen. Trendökningen visar dock på en yttre negativ miljöpåverkan som ökar antalet patienter hos båda könen. Den negativa miljöpåverkan kan tydligt korreleras till den ökande mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö, som WiFi i skolmiljön, hemma och på arbetsplatserna och allmänt från GSM, 3G, 4G. Troligen kommer det synas i folkhälsan när 5G-strålningen börjar spridas i vår livsmiljö.

Den pulsande mikrovågsstrålning i vår livsmiljö, som vi exponeras för dygnet runt. påverkar hela kroppen och hjärnan. Hjärnan stressas till utmattning när den inte längre klarar av att dämpa de ständiga impulserna som trigga hjärnan. Hjärnan får aldrig vila  från denna ständigt stressande påverkan på nervsystemet. En negativ miljöfaktor som inte tidigare funnits i vår livsmiljö. Det finns vetenskapliga bevisa för att pulsade radiosignaler stör hjärnan. Läs mer Här och HÄR.

Läs mer om utmattningssyndrom HÄR

Klicka på varje bild, så att den blir större

Solveig Silverin miljöingenjör