F90 Hyperaktivitetsstörningar

Av Solveig Silverin

Statistiken bygger på antal patienter i hela Sverige per 100 000 invånare i varje åldersklass och båda könen mellan åren 2001 till 2017. Trenden  för beteendestörningar F90 visar en dramatiskt ökning i hela befolkningen.

Beteendestörningar och hyperaktivitetsstörningar F90.  I diagnosen F90 återfinns ADHD, DAMP, ADD och UNS, vilket är en medicinsk bedömning utifrån förändringar i hjärnan som anses vara medfödd. Det har dock framkommit att många barn felaktigt fått diagnosen ADHD, då de inte uppvisat typisk medicinsk bild för en ADHD-diagnos. Detta tyder på att det kan uppkomma skador och förändringar i hjärnan som ger liknande beteendestörningar. Nya skador som grundar sig på hjärnstress av exempelvis pulsad mikrovågsstrålning i livsmiljön och som alltså inte är medfödd. Man har i vetenskapliga studier kunnat konstatera att mikrovågsstrålning, framför allt pulsad strålning, ger hjärnstress. Läs mer HÄR

Åldersgruppen 10-14 år är födda precis när 3G byggs ut mellan åren 2003 till 2007. År 2001 är antalet patienter 795 och år 2017 är de 16 313 patienter. Trendökningen är 2 2 122 %

Åldersgrupper 25-29  år har en trendökningen av 53 767 %.  Denna grupp är födda åren 1988 till 1992 och är födda strax före utbyggnaden av pulsad mikrovågsstrålning. GSM 900 byggdes ut i början på 1990-talet och GSM 1800 byggdes ut runt 1997. År 2001 är denna åldersgrupp enbart 14 patienter, men 2017 har de ökat till 9 306 patienter!

Åldersgruppen 20- 24 år är födda 1993-1997. De är den första generation  som blir exponerade för pulsade mikrovågor redan under fosterstadiet. 2001 är de enbart 33 patienter, men år 2017  har de ökat till 10 473 patienter. Trendökningen är 25 975 %.

Man ser även att äldre får denna diagnos i takt med ökad strålning. Jag tolkar detta som, att även om äldre personer är födda med denna typ av störning, har den inte varit så markant framträdande hos flertalet tidigare, att den har blivit ett allt större problem i vardagslivet i takt med att den pulsade strålningen. Dessa personer är troligen mer känsliga för den ständigt pulsande strålningen som stressar hjärnan och leder till ett ökat stressbeteende, som gör att det blir svårt att klara vardagen. Dessa diagnoser har heller inte tidigare funnits, utan  skapades då allt fler individer uppvisar ett stressbeteende i takt med ökad strålning. I äldre studier framkommer det att mikrovågor orsakar beteendestörningar. Läs mer (svensk översättning HÄR)  eller direkt till dokumentet HÄR

Man kan se i statistiken, att ju mer strålningen ökar i vår livsmiljö, desto fler individer uppvisar så allvarliga  beteendestörningarna förändringar i hjärnan, att de måste uppsöka specialinriktad vård. Med tanke på all vetenskaplig kunskap om hur högfrekvent strålning påverkar hjärnan, finns det ett tydligt samband. Man ser också att den intellektuella förmågan minskar läs HÄR. Den yngre generationen har sämre intellektuell förmåga än  80-åringar.

 

Klicka på varje bild, så att den blir större

 

Soveig Silverin miljöingenjör

Vetenskapliga studier http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan_08_prenatal_postnatal_cell_phone_use.pdf