G93.3 ME/CFS Trötthetssyndrom

Sidan håller på att uppdateras

Av Solveig Silverin

ME har precis samma symtombild som strålskadan elöverkänslighet. Artificiell strålning ger oxidativ stress och leder till bland annat till infektionssjukdomar i muskler och i nervsystem. Enligt socialstyrelsens diagnos får allt fler barn och unga ME vilket tyder på att det är en miljörelaterad sjukdom.

Definition

Sjukdomen klassifiseras enligt WHO som en neurologisk sjukdom. Medicinskt idag oförklarad och funktionsnedsättande trötthet med minst sex månaders duration. Diagnos sätts vid kriterier nedan. Eftersom ME och CFS beskriver likartade syndrom har de förts samman till en diagnos; ME/CFS eller enbart ME-syndrom. Kriterie för diagnostik i Sverige är de s.k. Kanadakriterierna från 2003.

Orsak

Orsaken är okänd. Forskning kring cytokiner och immunoaktiverande terapi pågår.

Solveig Silverin miljöingenjör

https://urplay.se/program/212285-ur-samtiden-mer-an-svar-trotthet-me-cfs-patientforetradares-perspektiv?fbclid=IwAR14NpbwnipAulsGgfF2aOB3-OlosZeb3vzazpWVYU14kb_oDy83nG4D5Js