Hjärntumör

Av Solveig Silverin

Hur ser trenden ut när det gäller utveckling av hjärntumör mellan åren 1970 och 2017

Data från Socialstyrelsens cancerregistret antal nya fall per 100 000 invånare. Jag har valt den tumörform, som man sett i vetenskapliga studier kan uppträda vid exponering  för mobiltelefoner.

Statistiken börjar från 1970 och går fram till 2017. Som referenspunkt har jag lagt in när de digitala mobiltelefonerna började användas vid 1994. Jag har även lagt in referenspunkter för de stora kärnkraftsolyckorna Harrisburg 1979 och Tjernobyl 1986. För att få en mer relevant bild, har jag också delat upp åldersgrupperna, då äldre personer oftare får cancer än yngre.  Fler män får hjärntumör än kvinnor. Åldersgrupperna jag valt är:
0 – 19 år
20 – 39 år
40 – 59 år
60 – 85+ år
Man ser en genomgående trend, att nya fall av hjärntumörer i åldersgruppen 20 – 59 år ökar från 1973 fram till 1998. Trenden syns mest i åldersgruppen 20 till 39 år vilket är illavarslande. Det är i princip den första ”mobilgenerationen” som är födda mellan åren 1980 och 2000. 1980-talet byggdes det första mobilsystemet ut NMT som var analogt.
I den äldsta åldersgruppen, 60- 85+, går antalet nya fall ner till år 2008, sedan är trenden återigen en ökning, framför allt hos män.
Hos barn och unga ser man en ökning från 1970 mest hos pojkar/män, men trenden går ner vid 2003. Det är så få individer som får hjärntumör, att en ökning eller minskning ger kraftiga utslag mellan åren. Jag undrar dock om inrapporteringen till Socialstyrelsen är fullständig? I Danmark ökar hjärntumörerna, men ökar hjärntumörer i andra europeiska länder?
Antalet individer som får hjärntumör i de olika åldersgrupperna beräknas inte efter befolkningsökningen, men det kan vara intressent att se hur stort individantal är totalt.
Granskar man ökningen av Malign hjärntumör i diagnosstatistiken i de olika åldersgrupperna, får man denna trendutveckling mellan åren 2001 och 2018. Antal per 100 000 invånare. Man reagerar på att trenden i den yngsta åldersgruppen stiger kraftig  efter år 2016. Det rör sig om en ökning av totalt 43 individer. Genomgående ökar denna cancerform i hjärnan hos alla åldersgrupper. I åldersgruppen 20 -39 ökar antalet individer med 225 personer. Totalt för hela befolkningen, ökar antalet individer som får elakartade cancertumör i hjärnan, med 1631 individer mellan åren 2001 och 2018.
Solveig Silverin miljöingenjör