R51 Huvudvärk

Av Solveig Silverin

Trendökningen för huvudvärk är i princip jämn i alla åldersgrupper. Det varierar inte mycket. Jag blev dock förvånad över att män hade mer huvudvärk än kvinnor. Man har uppfattningen det oftast är kvinnor som har huvudvärk, många gånger i anslutning till menstruationen. Dock tycks fler män ha så svår huvudvärk, att de måste uppsöka vården.  Därför är det också anmärkningsvärt, att så små barn mellan 0 – 4 år och 5- 9 år har så svår huvudvärk att de måste uppsöka läkarvård. Trendökningen är för respektive grupp 166 % och 158 %. Det gäller även skolelever där trendökningen är ännu högre. Från 15 år och i alla åldersgrupper upp till 85+ ligger trendökningen på över 200 % , vilket syns i trendkurvan för hela riket båda könen, 213 %.

Huvudvärk är ju en vanligt åkomma, men så svår huvudvärk att man måste uppsöka läkarvård är mer ovanligt. De flesta brukar klara av sin huvudvärk med receptfria värktabletter. Man kan därför anta att mörkertalet är rätt stort i befolkningen och att fler har huvudvärk oftare, men uppsöker inte vården.

Trendökningen gäller för båda könen och antal patienter per 100 000 invånare. Klicka på varje bild, så att den blir större.

Solveig Silverin miljöingenjör