R40-R46 Nedsatt intellektuell funktion

Av Solveig Silverin

Socialstyrelsens diagnosstatistik per 100 000 invånare, hela riket, båda könen i alla åldersgrupper mellan åren 2001 och 2016, för diagnoserna R40-R46.  Symtom och sjukdomstecken avser intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende.

Försämrad intellektuella förmågan visar en dramatiskt ökande trend i alla åldersgrupper, hos hela befolkningen och hos båda könen. Men försämrad intellektuell förmåga hos unga personer från 5 år upp till 19 år, visar en högre trendökning än hos 80-åringar, trots att både glömska och olika typer av demens ökar hos äldre personer.

I jämförelse med åldersgruppen 80- 84 år, som har en trendökning med 476 %, så uppvisar åldersgruppen  5-9 år 739 % i trendökning, 10-14 år en trendökning på 594 % och 15-19 år har en trendökning på 535 %. Men även små barn från 0 – 4 år visar en anmärkningsvärt försämrad intellektuell förmåga 329 %.

Man bör ju fråga sig varför unga personer har en ökning av försämrad intellektuell förmåga. Det är mycket troligt att mobilen och läsplattor är orsaken. Även mycket små barn använder mobiler och läsplattor. Forskning visar att blodkropparna klumpar ihop sig, läs mer här,  av mikrovågsstrålning och detta leder till sämre syresättning av hjärna, men också även sämre syresättning i övriga kroppsfunktioner.

Strålningen orsakar även sämre glukosupptag som hjärnan behöver för att kunna fungera normalt Läs mer här . Man känner även till att barns hjärnor är känsligare än vuxnas hjärnor, då barns hjärnor är mer ledande och  innehåller mer vatten och högre jonkoncentration  SCENIHR 2006  sid 26. Läs också mer här om hur barn påverkas av mobilstrålningen, att barns hjärnor krymper av mobilen till exempel.

Hyperaktivitetssyndromet (F90) som ADHD ökar kraftigt hos unga personer, men även i äldre åldersgrupper Läs mer här. Att dessa sjukdomar ökar bekräftar i princip de vetenskapliga studier som fanns redan före utbyggnaden av mobilsystemen, att mikrovågor stressar hjärnan, vilket också leder till oro, ångest och depression. Just dessa sjukdomar ökar också dramatiskt hos hela befolkningen. Läs mer här och här

Klicka på varje bild, så att den blir större

Solveig Silverin miljöingenjör