R42 Yrsel och svindel

Sidan är under uppdatering

Av Solveig Silverin

Jag har här granskat statistik från Socialstyrelsens databas som berör diagnosen R42 Yrsel och svindel. Statistiken bygger på antal patienter per 100 000 invånare i hela Sverige i varje åldersklass, från år 2001 till år 2017.

Trendökningen i hela riket båda könen visar att ökningen är något högre hos män. I de yngre åldrarna överväger trendökningen hos kvinnor. I åldersgruppen 50-54 år är männens trendökning högre 254 %  och kvinnor 252 % , även om det inte skiljer så mycket mellan könen. Men trenden ökar därefter hos männen och i åldersgruppen 60-64 år är männens trendökning 272 % medan kvinnors trendökning har minskat till 247 %.  I åldersgruppen skiljer det än mer mellan könen. Trendökningen hos män är 251 % och hos kvinnor 217 %. Det bör anses vara en allvarlig trend om pensionsålder skall vara 70 år om några år, om ohälsan ökar i de yngre åldrarna. Man räknar med att de som är 50 år idag är åldersmässigt 40 år, men hälsomässigt tycks de vara 60 år?

Det är också anmärkningsvärt att  barn och unga människor har så kraftigt ökande problem med yrsel och svindel att de måste uppsöka läkare och att trenden är kraftigt ökande mellan åren 2001 0ch 2017.

Klicka på respektive bild, så att den blir större.

 

Solveig Silverin miljöingenjör