R52 Smärta värk

Av Solveig Silverin

Statistiken bygger på antal patienter i hela Sverige per 100 000 invånare i varje åldersklass och båda könen mellan åren 2001 till 2017.

Trenden för R52 smärta värk som ej klassificeras annorstädes, visar en dramatiskt ökning i hela befolkningen. Det är särskilt anmärkningsvärt att så små barn som 0-4 år  har så kraftig ökad smärta att de måste uppsöka sjukvården. Trendökning i åldersgruppen 0-4 år är 342 %. Trendökningen hos små barn är större än hos åldersgruppen 75-79 år som ligger på 208 %. Man förväntar sig att äldre skulle ha en större trendökning än små barn. Barn mellan 5 och 19 år har också anmärkningsvärd högre trendökning än övriga befolkningen. Varför har barn och unga en ökad fysisk smärta? Är det WiFi i skolmiljön, daghemsmiljön och i hemmen som är orsaken, samt mobilanvändaren hos unga och babyvakter? Babyvakter kan stråla hela tiden även då baby är tyst och sover. Se filmen HÄR

 

Solveig Silverin miljöingenjör