R53 Sjukdomskänsla och trötthet

Av Solveig Silverin

R53 sjukdomskänsla och trötthet ökar också i hela befolkningen.  Befolkningen blir allt tröttare ju högre upp i åldrarna. Åldersgruppen 25-29 år har en trendökning 427 %. Det är drygt 25 % ökning varje år om inte trenden bryts. När 29-åringarna är 65 år, som är dagens pensionsålder, då har sjukdomskänslan och tröttheten ökat till 1625 % om trendökningen håller i sig.

 

Solveig Silverin miljöingenjör