4 F52, F64, F65 Sexuell dysfunktion

Diagnoser i öppen vård, Antal besök per 100 000 invånare i specialist vården. Båda könen.

Man ser en trend redan i åldersgruppen 10 -14 år en könsidentitetsstörning F65. Det är inte så många fall och det skulle kunna vara normalt. I den åldern har inte så  många pojkar kommit in i puberteten.  Däremot ökar  könsidentitetsstörning markant i åldrarna 15-19 år från 0,78 år 2001 till  208,25. I åldern 20-24 ökar diagnosen F64 till 302,32  per 100 000 invånare. Diagnosen F65 där pedofiler  är inberäknade ligger konstant lågt. Trenden för sexuell dysfunktion  F52 och könsidentitetsstörningar F64 har en uppåtgående trend i  åldersgruppen  35-39.

F52 Sexuell dysfunktion

F64 Könsidentitetsstörningar

F65 Störningar av sexuell preferens

 

 

 

Annonser