F00 F02 F03 demenssjukdomar

Demens sjukdomar i öppen vård. Jag blir förvånad över statistiken. I den slutna vården går trenden nedåt. Trots att demenssjukdomarna ökar så är det ett fåtal som är dementa drygt 300 i åldersgruppen över 80 år och det är Ospecificerad demens som syns mest i de lägre åldrarna, men vid högre ålder ser man en trend att både Demens vid Alzheimers sjukdom och Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

F00 Demens vid Alzheimers sjukdom

F02 Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

F03 Ospecificerad demens

10 -14 år15-19 år20 -24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60- 64 år65-69 år70-74 år75-70 år80-84 år

Annonser