F22 F23 F24 F29

F22 Kroniska vanföreställningssyndrom

F23 Akuta och övergående psykotiska syndrom

F24 Inducerat vanföreställningssyndrom

F29 Ospecificerad icke organisk psykos

Annonser