F43 Utmattningssyndrom

Se mer information om Socialstyrelsens statistik HÄR

Jag har här granskat statistik från Socialstyrelsens databas som berör diagnosen F43 utmattningssyndrom. Diagnosen F43 utmattningssyndrom visar en dramatisk ökning  i medelåldern men även hos unga personer.

Statistiken bygger på antal patienter per 100 000 invånare i hela Sverige i varje åldersklass och år. 

Diagnos F43  utmattningssyndrom är reaktion på svår stress. Utmattningssyndrom visar en kraftigt trendökning hos hela befolkningen. Det är anmärkningsvärt att så unga personer som 10 -14 år har en trendökning 926 %. Men också att hela befolkningen uppvisar en trendökning  713 %. Det är något som är fel i vår i vår livsmiljö, som tillkommit de senaste 20 åren.  En hälsorisk är den pulsad mikrovågsstrålning i vår livsmiljö som vi exponeras för dygnet runt. Kroppen och hjärnan för aldrig vila från denna ständigt stressande påverkan på nervsystemet. En negativ miljöfaktor som inte tidigare funnits i vår livsmiljö. Det finns vetenskapliga bevisa för att pulsade radiosignaler stör hjärnan. Läs mer Här och HÄR.

Läs mer om utmattningssyndrom HÄR

Klicka på varje bild, så att den blir större

 

Annonser