G93.3 Trötthetssyndrom

Sidan håller på att uppdateras

Definition

Sjukdomen klassifiseras enligt WHO som en neurologisk sjukdom. Medicinskt idag oförklarad och funktionsnedsättande trötthet med minst sex månaders duration. Diagnos sätts vid kriterier nedan. Eftersom ME och CFS beskriver likartade syndrom har de förts samman till en diagnos; ME/CFS eller enbart ME-syndrom. Kriterie för diagnostik i Sverige är de s.k. Kanadakriterierna från 2003.

Orsak

Orsaken är okänd. Forskning kring cytokiner och immunoaktiverande terapi pågår.