3 Sjukbesök inom psykiatrin

Statistik från Socialstyrelsens databas åren 2001 till 2016

Den ökande belastningen av patientbesök per 100 000 invånare i den öppna specialvården, visar en hög belastning för patientgrupperna F90-98 mellan åren 2001 och 2016. Därtill kommer också  andra patientgrupper, som har andra neuropsykiatriska skador, vilket också ökat dramatiskt.

0-4 år Besöksfrekvensen ökade från 536,55 till 817,75 per 100 000 invånare. Trendökning 52 %.

5-9 år Besöksfrekvens ökade från 1171,51 till 4458,09 per 100 000 invånare. Trendökning 281 %.

10-14 år Besöksfrekvens ökade från 1437,52 till 11 010,88 per 100 000 invånare. Besöksfrekvensen ökade 7,6 gånger mellan åren 2001 och 2016. Trendökning  666 %.

15- 19 år Besöksfrekvens ökade från 1882,46 till  21 297,92 per 100 000 invånare vilket innebär en ökning drygt 11,3 gånger mellan åren 2001 till 2016. Trendökning 1031 %.

20 – 24 år Besöksfrekvens ökade från 1650,59, till 16 547,09. Besöksfrekvensen ökade alltså drygt 10 gånger mellan 2001 och 2016. I åldersgruppen 15- 24 år är antalet individer 1 169 791. Trendökning 902 %. 

25 -29 år Besöksfrekvensen ökar från 2327,59  till 31 446,3. Besöksfrekvensen har alltså ökat drygt 13,5 gånger mellan åren 2001 och 2016. Trendökning 1251 %.

30-34 år Besöksfrekvensen ökar mellan från 1306,62  till 15 858,79. Besöksfrekvens har alltså ökat drygt 12 gånger mellan åren 2001 och 2016. Trendökning 1114 %.

35-39 år Besöksfrekvensen har ökat från 1579,53 till 14 945,26, alltså har ökat drygt 9,46 gånger mellan åren 2001 och 2016. Trendökning  846 %.

Besöksfrekvensen är för hela riket i den öppna specialinriktade sjukvården för denna patientgrupp F90-98  ökar från 1307,95  till 10 509,46, vilket har ökat drygt 8 gånger mellan åren 2001 till 2016 per 100 000 invånare. Därtill kommer alla andra neuropsykiatriska sjukdomar som också stigit dramatiskt under dessa år. Denna typ av ohälsa följer tydligt utbyggnaden av den trådlösa tekniken.  De som mår sämst är de första generationerna barn, som föds när artificiell mikrovågsstrålning börjar spridas i vår livsmiljö.

GSM 900 byggdes ut runt 1995 och GSM 1800 kom något år senare. Efter 2000 byggs 3G ut. Senare byggs 4G, och 4G plus ut. Under dessa år sätter man även in WiFi i skolor och på förskolor samt i hemmen. Allt fler barn använder också mobiler. Men användningen av babyvakter har också ökat. Babyvakter kan exponera det späda barnet för mycket hög strålning dygnet runt, då vissa babyvakter strålar hela tiden på full styrka även då barnet är tyst och sover. Forskning visar att WiFi och annan trådlös teknik skadar hälsan Unga personer och barn är mer känsliga än vuxna. Läs mer Här