Djur har förmåga att registrera extremt svaga elektriska och magnetiska fält

Galleri

Att känna av extremt svaga elektriska- och magnetiska fält är inget nytt inom djurvärlden. SVT film visade i sin  film om hur djur tänker som  visade hur hajungen flydde magnetfälten. I djur finns det en grupp proteiner som heter cryptochromer … Läs mer

Strålskadan elöverkänslighet är det största hotet mot mobilindustrin och är en neurologisk skada

Galleri

I Arbetslivsinstitutet  1998:23 ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologiska sjukdom – en kunskapsöversikt”, kan jag inte på något sätt se att psykisk ohälsa ligger till grund för elöverkänslighet. Kjell Hansson-Mild har i flera studier kunnat konstatera att det autonoma nervsystemet är … Läs mer