Socialstyrelsen – Psykisk ohälsa ökar bland unga män, men även hos unga kvinnor

Psykisk ohälsa ökar bland unga män

en 23 april 2012 kl. 10:00 Pressmeddelande

Allt fler unga personer vårdas inom den psykiatriska öppenvården. Ökningen är störst bland unga pojkar och män. Flertalet har en adhd-diagnos, visar en rapport från Socialstyrelsen som har kartlagt hur den psykiatriska vården ser ut..

I åldersgruppen 18–24 år vårdades 260 män per 10 000 invånare inom den psykiatriska öppenvården år 2005. Motsvarande siffra för år 2010 var 345.

Unga män vårdas i högre utsträckning för hyperaktivitetsstörningar och depressioner än unga kvinnor. Flertalet av de unga pojkar och unga män som vårdas inom den psykiatriska öppenvården har en adhd-diagnos.

– Vi har tidigare sett att den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor. Men nu ser vi även en ökning för pojkar och unga män. En förklaring är just att antalet unga män och pojkar med adhd-diagnos blivit flera, säger Mårten Gerle som är sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Rapporten visar att det finns stora geografiska skillnader inom den psykiatriska vården.

– Det gäller inte minst vårdtiden för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, säger Emma Björkenstam som är utredare vid Socialstyrelsen.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Antalet vårdtillfällen i psykiatrisk slutenvård har under de senaste tio åren ökat för unga kvinnor och unga män. Många av kvinnorna vårdas för personlighetsstörningar medan männen i hög utsträckning vårdas för psykiska störningar och beteendestörningar som är orsakade av beroendeframkallande medel som alkohol och narkotika.
  • Omkring en femtedel av alla som vårdas i psykiatrisk slutenvård vårdas med stöd av tvångsvårdslagarna Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.
  • I de flesta länder i västvärlden har självmorden minskat sedan 1970-talet. Sverige är inget undantag. Några förklaringar är den ökade förskrivningen av antidepressiv medicin samt bättre förebyggande åtgärder.