Post- och telestyrelsen uppger här antal sändare i Sverige, man har minst koll på antal mobilsändare

Notering

Hej Solveig !

 Din fråga om radiosändare i Sverige …

Det PTS kan svara på är de radionät där varje enskild sändare behöver tillstånd från PTS:

 Landmobil radio (komm-radio för yrkesbruk t.ex. taxibilar, bussar, ambulanser m.m.): 3200 bassändare + 130 000 rörliga sändare i bilar.

 Sjöfartsradio: 30 000 sändare i båtar

 Flygradio: 3000 sändare i flygplan

 Länksändare (punkt-till-punkt-förbindelser): 52 000

 TV-sändare inkl. slavar: 1300

 FM-sändare: 1100

PTS kan inte svara på alla dina frågor.

 PTS har inga exakta uppgifter om hur många bassändare för mobiltelefoni som finns och hur många mobiltelefoner som används. Operatörerna får idag sätta upp bassändare som de själva vill, inom ramen för de frekvensområden som var och en av operatörerna disponerar. Operatörerna får också fritt ta in nya kunder som använder mobiltelefoner. Enligt en beräkning från PTS finns cirka 97 000 bassändare (i många fall sitter det flera sådana sändare på samma mobilmast eller på samma hustak) och cirka 12 000 000 abonnemang (mobiltelefoner och mobila bredband).  

 Många radiosändare är licensfria och därför finns de inte registrerade någonstans. Sådana licensfria sändare får fritt säljas och användas på licensfria radiofrekvenser. Det är trådlösa datornät på kontor och i hemmen, trådlösa fjärrkontroller till allt möjligt, radiostyrda leksaker, walkie-talkie, amatörradio m.m. Troligen finns 100 000-tals sådana licensfria sändare i bruk i Sverige. Se info om licensfria radiofrekvenser på PTS web-plats   http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/foreskrifter-undantag_101209.pdf .

 Rakel-nätet är sekretssskyddat. PTS har inga detaljerade uppgifter.

Vänligen

 Christer Streiffert, PTS Radiotillsyn

Fick  mer svar efter ytterligare fråga:

Hej igen !

Vid behov, t.ex. för inspektion eller vid störningar mellan olika radionät, kan PTS begära ut detaljerade uppgifter från mobiloperatörerna. Då brukar det gälla begränsade geografiska områden eller enstaka master.

I övrigt är det politiska beslut som ligger bakom, att det är som det är. Det finns en politisk vilja hos Regeringen att mobiloperatörerna ska ha stor frihet och att konkurrensen ska få ner priserna för kunderna när de använder sina mobiltelefoner och trådlösa bredband.

Energiförbrukningen är ganska begränsad jämfört med annat i samhället. En bassändare för mobiltelefoni förbrukar uppskattningsvis 100 W. När högre sändareeffekter anges handlar normalt om ”Effective radiated power” (ERP) dvs. den koncentration av sändningen som en viss antenntyp kan ge, och i antennens huvudriktning blir det då mer än 100 W samtidigt blir det mindre i alla andra riktningar, så summan är konstant.

Man kan jämföra den energiförbrukningen med en vanlig kaffebryggare som normalt drar 1000 W eller ett vanligt  el-element som brukar dra 1000 – 3000 W.

 

/ Christ

Mellan 1996 och 2006 inträffade 7191 dödsfall på grund av neoplasi och inom ett område av 500 meter från sändare

Notering

Mobilstrålningen ökar allt mer, var går smärtgränsen för folkhälsan

Dödligheten med neoplasi och mobiltelefon basstationer i Belo Horizonte kommunen, Minas Gerais staten, Brasilien.
Døde AC, Leao MM, Tejo FD, Gomes AC, døde DC, døde MC, Moreira CW, Condessa VA, Albinatti C, Caiaffa WT.
Källa

Minas Methodist University Center Izabela Hendrix, Belo Horizonte Stad, Minas Gerais staten, Brasilien, Kommunal regering Belo Horizonte, kommunal hälso-avdelningen, Belo Horizonte Stad, Minas Gerais staten, Brasilien, MRE Engenharia (elektromagnetisk strålning Mätning-Engineering), Belo Horizonte Stad , Minas Gerais staten, Brasilien.
Abstrakt

Föroreningar orsakade av elektromagnetiska fält (EMF) av radiofrekvenser (RF) som genereras av system för telekommunikation är en av de största miljöproblemen i det tjugonde århundradet. Syftet med denna forskning var att kontrollera om det finns en rumslig korrelation mellan basstation (BS) kluster och dödsfall av neoplasi i Belo Horizonte kommunen, Minas Gerais staten, Brasilien från 1996 till 2006 och att mäta människors exponering att EMF där det finns en stor koncentration av mobil antenner telefon sändare. Ett beskrivande rumslig analys av BSS och dödsfall av neoplasi identifierats i kommunen har utförts genom en ekologisk-epidemiologisk metod, med georeferencing. Databasen används i undersökningen bestod av tre databaser: 1. död genom neoplasi dokumenteras av Health Kommunal avdelning, 2. BSS dokumenteras i ANATEL (”Agencia Nacional de Telecomunicações”: ”Telekommunikation Högskoleverket ‘), och 3. folkräkningen och demografiska staden befolkningsuppgifter från officiella arkiv som IBGE (”Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística”: ”brasilianska institutet för geografi och statistik). Resultaten visar att ungefär 856 BSS var installerade och med december 2006. De flesta (39,60%) av BSS var belägna i ”Centro-Sul” (”Central-Södra”) region i kommunen. Mellan 1996 och 2006 inträffade 7191 dödsfall på grund av neoplasi och inom ett område av 500 meter från BS, var dödligheten 34,76 per 10.000 invånare. Utanför detta område skedde en minskning av antalet dödsfall med neoplasi. Den största samlade incidensen var 5,83 per 1000 i Central-södra regionen och den lägsta incidensen var 2,05 per 1000 i Barreiro regionen. Under miljöövervakning, var den största samlade elektriska fältet mäts 12.4V / m och den minsta var 0.4V / m. Den största tätheten mätte 40.78μW/cm (2), och den minsta var 0.04μW/cm (2).

Var vänlig kopiera länken och klistra in den i adressfältet. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dode+AC%22%5BAuthor%5D Läs mer