Grundlagen Författningssamling Lag 2010:1480 som upphört?

Galleri

Viktigt att bli påmind om vår grundlag Författningssamling Lag 2010:1480, som regering, riksdag och våra myndigheter bryter mot, på grund av att mobilindustrins miljöfarliga verksamhet inte tillståndsprövas enligt miljöbalken samt avkrävs en Miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning. På grund av mobilindustrin utövas inte den … Läs mer

Klimatförändringen beror med stor sannolikhet på den ökande mängden energi från artificiell mikrovågsstrålning

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Värt att begrunda. Artificiell strålning innehåller mer energi än naturlig strålning, samtidigt nyttjar industrin de höga frekvenserna i mikrovågsområdet som har högre fotonenergi. Ju kortare våglängderna är och desto högre frekvenserna är, desto mer ökar fotonenergin.Elektromagnetisk strålning är både en … Läs mer

Satelliter för 5G skickas upp, utan att de ens undersöker om livet på jorden tål den höga energin i 5G sändarteknik

Galleri

Mer än 20 000 låga och medelstora orbit satelliter kommer att skickas upp över Nordamerika. Sedan tillkommer alla andra länders satelliter på olika nivåer över jorden.  Jag har inte lyckats hitta vilka frekvenser man kommer att använda i satelliter. Återkommer … Läs mer

Efter 30 år har ännu inte provokationsstudierna på elöverkänslighet kvalitetsgranskats

Galleri

Enligt SBU är provokationsstudier på elöverkänslighet grundforskning, därför kvalitetsgranskar inte SBU dessa provokationsstudier. Svar från SBU angående det vetenskapliga värdet av provokationsstudier som grundar sig på subjektiv bedömning. Två personer svarar från SBU: Person 1: ”Jag har aldrig hört talas … Läs mer