Vittnesmål i Sverige

Jag blev snabbt mycket sjuk

Ny sändare på hustak mitt emot min lägenhet skadade min hälsa – blev elöverkänslig

 Förföljelse av elöverkänslig och läkaren som försökt hjälpa patienten.

   ”- – det svåraste är att ha mist friheten, att inte bli tagen på allvar, all denna fysiska smärta och inte få den hjälp man behöver.”

Blev inte elöverkänslig, men fick cancer

Läkarna var snälla men kunde inte hjälpa mig – Jag blev bara sämre och sämre

Fullt frisk – Databildskärmen gjorde mig elöverkänslig

Femton år senare- Ett svar från rubriken ”Snabb elsanering hejdade sjukdomsförloppet”

Snabb elsanering hejdade sjukdomsförloppet

Man måste vara psykiskt stark om man har oturen att bli elöverkänslig

Brev från – En vårdlärare som blev arbetsskadad och elöverkänslig 1994

En gång var jag glad – – – —

Provokationsstudien i Bollnäs – Dokument 1997

Mobilindustrin stoppade handikappanpassade lägenheter för elöverkänsliga

Annonser